Sveriges Fontänhus Riksförbund

Vi är ett friskt alternativ

Sveriges Fontänhus Riksförbund - Vi är ett friskt alternativ

Välkomna till Sveriges Fontänhus Riksförbund

 

 

 

Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen. Verksamheterna har sin utgångspunkt i att varje människas behov av och rätt till att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man uteblir, och att var och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget skall bestå. Det individuella stödet sker även från medlem till medlem, d.v.s. sida vid sida. Relationer och kamratskap byggs genom gemensamt arbete i klubbhuset.

Fontänhuset vänder sig till personer som har eller har haft en kontakt med psykiatrin, d.v.s. att man lever med psykisk ohälsa i någon form. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete, vill Fontänhuset genom trygghet och kontinuitet ge sina medlemmar möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv. Målsättningen är ett fungerande liv som skapar möjligheten till studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. Alla Fontänhus i världen arbetar enligt Fountain House modellens internationella riktlinjer. Ett program som nu mera är listat som en evidensbaserad rehabiliteringsmodell av NREPP/SAMHSA;s Registry of evidence-based programs and practice i USA.

Org nr. 802428-8519 

————————————————————————————————