Vi skapar mening och bryter isolering

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges Fontänhus och att starta nya.

Organisationen består av de av Sveriges Fontänhus som valt att ingå i Riksförbundet. SFR leds av en styrelse. Denna ska bestå̊ av ett udda antal personer av minst 7 och max 11 ledamöter.

Helena Lundell

Helena Lundell

Tf Ordförande
Verksamhetschef
Fontänhuset Örebro
Telefon 072 579 40 52
Epost

Lena Larsson

Lena Larsson

Ledamot

Handledare på Fontänhuset Falkenberg
Epost

Annika Angerfelt

Annika Angerfelt

Ledamot

Förbundschef på Samordningsförbundet Stockholms stad

Epost

Karin Rågsjö

Karin Rågsjö

Ledamot

Ledamot av Sveriges riksdag (v)
Epost

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Ledamot

Psykolog och journalist med 20 års erfarenhet inom sjuk- och psykiatrisk vård
Epost

Jessica Kling

Jessica Kling

Ledamot
Handledare på Fontänhuset Göteborg 
Epost 

Marit Eskel

Marit Eskel

Ledamot
Projektledare på RISE

Epost

Yasmine Bladelius

Yasmine Bladelius

Ledamot

Ledamot av Sveriges riksdag (s)
Epost

Elina Jansson

Elina Jansson

Ledamot
Fountain House Stockholm
Epost

Birgitta Lindelius

Birgitta Lindelius

Ledamot

Folkhälsovetare, fd chef och utredare på Socialstyrelsen och region Stockholm
Epost

Lena Galme

Lena Galme

Ledamot
Fontänhuset Båstad
Epost

Personal

Jessica Kling

Jessica Kling

Projektledare Fler Fontänhus
Epost
Telefon 076-022 13 32

Jonathan Mattebo

Jonathan Mattebo

Kommunikatör
Epost
Telefon 0700 10 90 80

Christian Hansen

Christian Hansen

IT-samordnare
Epost
Telefon 076-897 69 79

Lena Larsson

Lena Larsson

Projektledare Fler Fontänhus
Epost
Telefon 0760 221 332