Fontänhusens verksamhet

Det första Fontänhuset startades 1948 i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter. Ambitionen var att skapa ett alternativ till den traditionella psykiatriska vården med fokus på det friska. Idag finns Fontänhusen i över 30 länder.

Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.

Fontänhusen är en medlemsburen verksamhet

Den arbetsinriktade dagen erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och är fördelade på enheter som bland annat innefattar kök och kontor. Medlemmar deltar aktivt i husets drift, till exempel lagar mat, städar, renoverar, bemannar receptionen, hanterar post och mail, uppdaterar hemsidan och sociala medier, bokför och tar emot studiebesök. Det vill säga alla typer av uppgifter som ingår i driften av Fontänhusets verksamhet. Arbetet utförs av medlemmar och handledare sida vid sida med målet att var och en ska nå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet.

Olika program för olika behov

Fontänhusen erbjuder ett program som ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar och studieplatser samt stötta till att hitta rätt utbildningar. Ett annat program är det sociala programmet som erbjuder medlemmar deltagande i friskvård, kulturella evenemang och tillfällen för social samvaro. I dag finns det 14 Fontänhus i Sverige, gemensamt för alla är de 37 riktlinjer som definierar verksamheten och stöttar medlemmarnas rättigheter.

Visste du att…

medlemmar deltog under 2022 i verksamheten på något av fontänhusen i Sverige.