Vi skapar mening och bryter isolering

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges Fontänhus och att starta nya.

Organisationen består av de av Sveriges Fontänhus som valt att ingå i Riksförbundet. SFR leds av en styrelse. Denna ska bestå̊ av ett udda antal personer av minst 7 och max 11 ledamöter.

Helena Lundell

Helena Lundell

Tf Ordförande
Verksamhetschef
Fontänhuset Örebro
Telefon 072 579 40 52
Epost

Lena Larsson

Lena Larsson

Ledamot
Fontänhuset Falkenberg
Epost

Jeanette Andersson

Jeanette Andersson

Ledamot
Fontänhuset Malmö
Epost

Karin Rågsjö

Karin Rågsjö

Ledamot
Riksdagsledamot V

Epost

Viktoria Wilklander

Viktoria Wilklander

Ledamot
Fontänhuset Helsingborg 
Epost

Jessica Kling

Jessica Kling

Ledamot
Fontänhuset Göteborg 
Epost 

Joakim Järrebring

Joakim Järrebring

Kassör
Riksdagsledamot S
 
Epost

Björn Fries

Björn Fries

Ledamot
O
rdf.
Fontänhuset Malmö 
Epost

Elina Jansson

Elina Jansson

Ledamot
Epost

Personal

Jessica Kling

Jessica Kling

Projektledare Fler Fontänhus
Epost
Telefon 076-022 13 32

Jonathan Mattebo

Jonathan Mattebo

Kommunikatör
Epost
Telefon 0700 10 90 80

Christian Hansen

Christian Hansen

IT-samordnare
Epost
Telefon 076-897 69 79

Lena Larsson

Lena Larsson

Projektledare Fler Fontänhus
Föräldraledig