Öppna ett Fontänhus

Om du vill öppna ett fontänhus i din kommun är du välkommen att använda Sveriges Fontänhus Riksförbund såväl som de enskilda fontänhusen som bollplank. Genom att fråga oss med erfarenhet av att starta fontänhus kan du lätt undvika vanliga fallgropar.

Du kan ladda ned och läsa
→ Öppna ett Fontänhus

​Börja med att sätta ihop en arbetsgrupp. Försök att få med människor med olika professioner och erfarenheter, till exempel från psykiatri, arbetsförmedling, landsting, politiker och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Åk på studiebesök hos ett ackrediterat fontänhus för inspiration och goda råd. Om ni har möjlighet så passa på att vara med och arbeta på en enhet under en dag eller två för praktisk erfarenhet.

Utbilda arbetsgruppen och viktiga aktörer i din kommun. Det kan vara brukarorganisationer, politiker, personligt ombud, journalister och företagare. Studera riktlinjerna och Clubhouse Internationals hemsida för att kunna argumentera för fontänhuset.

Ta kontakt med personer som kan vara med och finansiera verksamheten. De etablerade fontänhusen finansieras av respektive kommun, landsting (region), Socialstyrelsen.

Eftersom olika kommuner har olika nyckelpersoner är den lokala kännedomen viktig. Ta reda på vem det är du bör ta kontakt med först, det kan vara allt från socialchefen, socialnämndens ordförande, en viss landstingspolitiker till ansvarig på samordningsförbundet. Bäst är förstås om du kan ha en dialog med samtliga organisationer på en gång.

När du väl börjar arbeta praktiskt för att ordna ekonomi, lokaler med mera är det viktigt att samtidigt försöka få ut informationen. Inte bara till presumtiva medlemmar utan också till vården, allmänheten och olika myndigheter.

I samarbete med Sveriges Fontänhus Riksförbund kan du få tillgång till statistik och argument som kan vara bra att ha i fortsatta diskussioner.

De senaste husen som startat drivs som ideella föreningar, många av de äldre husen är stiftelser. Det hus som startade senast är Fontänhuset Sandviken (2023). På flera håll i landet har det bildats arbetsgrupper som arbetar för att starta ett fontänhus i sin kommun/region. Här kan du läsa en sammanfattning av Västernorrlands arbete och nedan kan du ta del av de förstudier som gjorts.

Förstudie Falun
Förstudie Sandviken
Förstudie Västmanland
Förstudie Varberg
Förstudie Hässleholm
Förstudie Ludvika Smedjebacken
Förstudie Västernorrland
Förstudie MittSkåne
Förstudie Sydöstra Skåne

Förstudiemall

Mall för stadgar — Fontänhus

 

Projektledare för projekt Fler Fontänhus:

Lena Larsson
lena.larsson@sverigesfontanhus.se

 

Jessica Kling
jessica.kling@sverigesfontanhus.se

0760 221 332

 
Visste du att…
Varje år har 100 000 personer i hela världen tillgång till ett fontänhus.

Med stöd av Leader LAG PH i Hässleholm, Jordbruksverket och Hässleholms kommun genomfördes under 2021 en förstudie med uppdrag att ta fram färdiga beslutsunderlag (tillsammans med berörda parter) för att starta upp ett Fontänhus i Hässleholms kommun. I projektet ingick även att arbeta fram en metod för att lättare kunna etablera Fontänhus i andra svenska kommuner. För detta skapades även en webbutbildning för angiven metod.

Läs rapporten här:
Hässleholm