Nyheter

Följ oss på Facebook för att ta del av senaste nytt från Sveriges Fontänhus Riksförbund.

Facebook Posts

Nedräkningen för World Mental Health Day har börjat! Idag delar vi Fountain House Stockholms inlägg:

Dag 1: #fontänhus
Fontänhusmodellen är ett omfattande program inom det socialpsykiatriska fältet. Verksamheten betonar både arbete och gemenskap, och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa. Hos oss engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar och deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet.
#nedräkningwmhd2020
#varjerörelseräknas
#fontänhus
#SFR
#psykiskhälsa
----------------------------------------------------------------------------------
Day 1: #clubhouse
The Fountain house model is an extensive program within the social psychiatric field. Fountain House emphasises both work and community and supports the indivdual in all areas of life that are affected when one is living with mental illness. At Fountain House people with mental illness become involved in the house as members and participate in the workings of the house based on a voluntary basis.
#countdownwmhd2020
#WMHD
#moveformentalhealth
#fountainhousestockholm
#clubhouseinternational
#clubhouseworks
#mentalhealth
... See MoreSee Less

View on Facebook

Håll utkik på de olika fontänhusens facebooksidor nästa vecka!På måndag börjar vi nedräkningen inför World Mental Health Day. Varje dag lägger vi upp en bild på våra sociala medier med en specifik hashtag.
—————————
Inläggen kommer belysa allt ifrån vad klubbhus gör till vad hälsa är för oss under det övergripande temat ”MOVE FOR MENTAL HEALTH”💃🏻.
—————————-
& det bästa är att vi inte är ensamma! Fontänhus i Hawaii, Wisconsin, Mexico, Åland och Indien (för att nämna några) sammanstrålar med oss i detta! Vi är så glada över att ha funnit ett kreativt sätt att belysa denna viktiga dag och dess budskap.
——————————
English translation: On monday we’re starting a countdown for World Mental Health Day. Everyday we are going to put up a post related to a specific hashtag.

The posts are going to highlight different aspects of the overall theme: ”MOVE FOR MENTAL HEALTH”. The hashtags and information is treating everything from Wellness to Clubhouse Culture and education etc.

We’re so excited to join forces with clubhouses all over the world in this. Hawaii, Wisconsin, Åland, Mexico and India (to name a few) are participating in this 2-week countdown.💪🏽

Join us, offer your own perspective or simply learn something new🙏🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hör medlemmar på fontänhus som håller stängt under pandemin berätta om hur viktigt det varit med den digitala tillgängligheten, för att genom den kunna upprätthålla struktur och relationer med andra medlemmar och handledare. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi på Sveriges Fontänhus Riksförbund vill starkt rekommendera Åsa Mobergs och Anna Fredrikssons senaste bok De omöjliga. Åsa redogör för psykiatrins historik och utveckling och den är allt annat än vacker på många ställen. Dock finns ett avsnitt dedikerat till att informera om fontänhusens verksamheter och hur fontänhusen bidrar till människor i sin återhämtning och rehabilitering genom vår unika klubbhusmodell!
Dela gärna vidare så fler får upp ögonen för denna bok och dess innehåll!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så stolt över alla våra medlemmar och handledare som är med och skapar en digital utveckling för alla fontänhus i Sverige genom ESF-projektet Digi-Inklusion!
I onsdags var det Fountain House Stockholms tur att bjuda in till ett Veckomöte via vår videokonferensplattform Cisco Webex med temat Unga Vuxna!
Mycket engagemang från alla hus och bra reflektioner vad gäller erfarenhetsutbyte om hur man arbetar med just Unga Vuxna i ett fontänhus. Spännande att få vara del av denna utvecklingen i fontänhusvärlden!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vårt projekt digi-inkluison, finansierat av ESF, skapar många nya digitala mötesplatser och syftar till att öka den digitala kompentensen hos våra medlemmar.

Idag kunde medlemmar runt om i landet koppla upp sig för att ta del av en föreläsning om HBTQ som hölls av Stella från Fontänhuset Örebro. Vi är glada över det intresse och engagemang som projektet skapar, och möjligheterna att ta del av ny kunskap & knyta nya kontakter.Idag har vår medlem Stella föreläst om HBTQ ❤💛💚💙💜Tack vare Webex kunde många från olika fontänhus runt om i landet (och från USA!) vara med!
#fontänhus #psykiskhälsa #digiinklusion
... See MoreSee Less

View on Facebook

Glädjande nyheter från Lunds Fontänhus! Nya, större lokaler centralt i Lund. Så roligt att kommunen väljer att satsa på att motverka psykisk ohälsa och inser vikten av att ha ett fontänhus i staden.Dagens artikel i Sydsvenskan. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Visste du att…

medlemmar deltog under 2018 i verksamheten på något av fontänhusen i Sverige.