Nyheter

Följ oss på Facebook för att ta del av senaste nytt från Sveriges Fontänhus Riksförbund.

Facebook Posts

→ ᴡᴏʀʟᴅ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴅᴀʏ

Relationer i centrum och ett medlemskap som inte är tidsbegränsat.

Nyckelord för oss, liksom en alternativ professionalitet som förordas av många forskare beträffande återhämtning. Denna alternativa professionalitet bygger på personligt engagemang och att våga se till individens behov. Det, och att fokusera på det som fungerar för individen, är Fontänhusens styrkor. Den arbetsinriktade strukturen i kombination med att arbeta sida vid sida är det som bidrar till återhämtning och medlemmars ökade tilltro till sin egen förmåga.

Vill du eller någon du känner bli medlem på ett Fontänhus?

Falkenbergs Fontanhus 0346-71 10 71
Fontänhuset Göteborg / Fountain house Gothenburg 031-12 30 01
Stiftelsen Fontänhuset, Örebro 019-320 520
Fountain House Stockholm 08-714 01 60
Fontänhuset Malmö - Fountain House 040-12 00 13
Lunds Fontänhus 046-12 01 95
Fontänhuset Sköndal 0729-68 66 24
Motala Fontänhus 0793-41 56 10
Fontänhuset Nyköping 0155-26 81 40
Fontänhuset Helsingborg 042-24 50 60
Fontänhuset Båstad 0431-724 80
Fontänhuset Älmhult 0476-480 10
Fontänhuset Falun 0730-96 44 84

#WorldMentalHealthDay #WMHD21 #återhämtning #clubhouseworks #workworks #fontänhus #psykiskhälsa
... See MoreSee Less

View on Facebook

→ ᴡᴏʀʟᴅ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴅᴀʏ

Nedräkningen till söndagens World Mental Health Day fortsätter. Idag väljer vi att lyfta det faktum att psykisk ohälsa är kopplat till ogynnsamma livsvillkor. Arbetslöshet, låg inkomst och även högre dödlighet är mer förekommande hos personer som lever med psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten har fastslagit att insatser för att främja sysselsättning liksom insatser för att få ett mer inkluderande samhälle kan minska ojämlikhet i psykisk hälsa.

Ett Fontänhus erbjuder just detta - meningsfull sysselsättning i en inkluderande miljö. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Här får människor möjligheten att bygga sig en hållbar tillvaro där psykiska svårigheter inte längre definierar livskvalitén.

Av världens cirka 300 Fontänhus finns 13 i Sverige och vi jobbar aktivt för att fler ska få tillgång till ett Fontänhus som en del i sin återhämtning!

#WorldMentalHealthDay #WMHD21 #clubhouseworks #workworks #fontänhus #psykiskhälsa #jämlikhälsa #folkhälsomyndigheten
... See MoreSee Less

View on Facebook

→ ᴡᴏʀʟᴅ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴅᴀʏ

”Fontänhuset är en plats som verkligen binder samman allt kring livet. Fontänhuset har varit en utgångspunkt för sociala kontakter och stöd att komma ut i arbete och studier. Jag är en annan Sofie idag, tack vare Fontänhuset som lyft upp mig från en djup avgrund.” -Sofie, Falkenbergs Fontänhus

Fontänhusmodellen är effektiv. Framförallt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten. Med Fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.

#nedräkning #WorldMentalHealthDay #WMHD21 #clubhouseworks #workworks #fontänhus #psykiskhälsa
... See MoreSee Less

View on Facebook

꧁Anmälan är öppen!꧂

Välkomna på ett kunskapshöjande event om återhämtning och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom
↳ Onsdag 27 oktober kl. 09.30-16.00

Detta seminarium arrangeras i ett samarbete mellan Sveriges Fontänhus Riksförbund, Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och SKR - Sveriges Kommuner och Regioner. Moderator är SKRs projektchef Ing-Marie Wieselgren.

↳ Anmälan: lnkd.in/eYFcVe-j

#event #psykiskohälsa #psykiskhälsa #rehabilitering #återhämtning
... See MoreSee Less

View on Facebook

Arbetet med att starta nya svenska fontänhus får internationell uppmärksamhet!

#flerfontänhus #folkhälsomyndigheten #clubhouseinternational #sverigesfontänhus #clubhousenews #newsletter
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vår ordförande tog tillfället i akt och ringde Ring P1 under suicidpreventiva dagen. Det blev ett fint och viktigt samtal om psykisk hälsa. Trevlig lyssning! ... See MoreSee Less

View on Facebook

𝗧𝗥𝗘 𝗞𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗠𝗘𝗗...
→ Hej Anders Printz! Varför är Fontänhusen viktiga?
För att dom utgår från varje människas resurser, vilja och erfarenhet och förmedlar på så sätt framtidstro och hopp.

→ Vad är unikt med Fontänhusen?
Att alla är lika, att det inte sker en uppdelning mellan medlemmar och anställda, att vardagen formas tillsammans.

→ Varför har du valt att engagera dig för Fontänhusens frågor?
Lite för min egen skull faktiskt. Jag trivs på husen. Jag känner mig välkommen där och känner att mina erfarenheter gör nytta.

SFRs fd styrelsemedlem Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet och regeringens särskilda utredare om samsjuklighet

#psykiskhälsa #socialstyrelsen #psykiskohälsa #folkhälsomyndigheten #arbetsrehabilitering #civil #engagemang

Foto: Tilia
... See MoreSee Less

View on Facebook

Välkommen på ett kunskapshöjande event om återhämtning och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Detta seminarium skapas i ett samarbete mellan Sveriges Fontänhus Riksförbund, Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och SKR - Sveriges Kommuner och Regioner. Moderator är SKRs projektchef Ing-Marie Wieselgren.

Anmälan:
skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/rehabiliteringochaterhamtning.5588...

#event #psykiskohälsa #psykiskhälsa
... See MoreSee Less

View on Facebook

→ Projekt Fler Fontänhus arrangerade utbildning på lokal och internationell nivå - fontänhusgemenskapen är världsomspännande

→ 25 deltagare från 8 arbetsgrupper deltog under 8 digitala utbildningstillfällen om fontänhusmodellen. Medlemmar, handledare, verksamhetschefer, styrelseordföranden, representanter från Clubhouse International, Clubhouse Europe, SFR's advisory board och det norska kansliet bidrog tillsammans till den lyckade utbildningen.

→ Nu fortsätter arbetet med att starta nya Fontänhus runt om i Sverige!

#folkhälsomyndigheten #psykiskhälsa #projektflerfontänhus #clubhouseinternational #ClubhouseEurope #socialstyrelsen
... See MoreSee Less

View on Facebook
Visste du att…

medlemmar deltog under 2018 i verksamheten på något av fontänhusen i Sverige.